Sanacija okoliša

Provedbom postupka sanacije odlagališta kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš i prirodne resurse. Cilj je u čitavom razdoblju trajanja odlagališta otpada smanjiti štetne utjecaje na okoliš, osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada, odnosno cilj je dovesti odlagališta otpada u stanje prihvatljivo za okoliš.

Mogući načini sanacije odlagališta otpada
Postojeća odlagališta otpada mogu se sanirati in-situ ili ex-situ metodom. Za izbor tehničkog rješenja sanacije ključni kriteriji su utjecaj na okoliš (50%), tehničke karakteristike lokacije (30%) i ekonomske karakteristike lokacije (20%).

Ovisno o odabranom tehničko-tehnološkom rješenju potrebno je predvidjeti odgovarajuću infrastrukturu: struju i vodu, izgraditi bazen procjednih voda, kanale oborinske odvodnje, vagu, portirsko mjesto, postaviti ogradu oko cijelog odlagališnog prostora, izvesti protupožarnu cestu te zasaditi visoki zeleni pojas.

Mondo Pulito pruža učinkovitu integraciju stručnosti u sektoru projektiranja i izvođenja sanacija kontaminiranih područja i strukturu dobavljača posvećenih upravljanju otpada nastalog tim radovima.

Mondo Pulito djeluje u sektoru sanacija okoliša kontaminiranih područja, uključujući karakterizaciju i analizu rizika, obnovu okoliša, upravljanje otpadom nastalim aktivnostima sanacije, sve do prenamjene zatvorenih industrijskih zona.

Sanacija okoliša

Obnova područja

Decommissioning

Studije izvedivosti

Laboratorijske analize

Unaprijedimo Vaše poslovanje!