Mondo Pulito nastao je iz desetogodišnjeg iskustva stručnjaka iz sektora okoliša.
Opširnije
Mondo Pulito nudi usluge iz područja okolišnog savjetovanja i sanacije okoliša.
Opširnije
Skupljanje biološkog otpada, skladištenje i obrada otpada, sredstva za dezinfekciju
Opširnije

Sveobuhvatno gospodarenje otpadom

Nužno je promijeniti pristup rješavanju problema otpada te uvesti i provoditi odgovorno i cjelovito gospodarenje otpadom kako uz željeni gospodarski rast ne bi proporcionalno rasla količina proizvedenog otpada. Cjelovito gospodarenje otpadom obuhvaća sve mjere postupanja otpadom: prikupljanje, razvrstavanje, recikliranje, obradu i odlaganje samo inertnog i iskorištenog otpada.

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera za: sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš; sakupljanje, prijevoz, uporaba i zbrinjavanje (obrada i zbrinjavanje), uključujući i nadzor nad takvim operacijama i brigu o odlagalištima koja su zatvorena.

Suvremene tehnike jamče gotovo potpuno iskorištenje otpada, ali samo uz uvjet razumnog i odgovornog postupanja s otpadom. Na taj se način mogu osigurati veliki pozitivni ekološki prinosi (efekti), a ujedno smanjiti troškovi postupanja s otpadom. Ono što ne smijemo izgubiti iz vida u našem svakodnevnom životu jest to da će svaki novo nabavljeni uporabni predmet jednom postati otpad (računalo, mobitel, igračka, odjeća, obuća automobil…). Stoga je razumno i potrebno već kod nabavke proizvoda voditi računa o mogućnostima postupanja s otpadom. Ovaj je pristup naročito važan u inženjerskoj praksi jer se izborom i dizajnom procesa, opreme, instrumentacije, sirovina…, može direktno utjecati na svojstva i količine nastalog otpada.

Proizvodi

Besplatne konzultacije!