Okolišno savjetovanje

Stanje okoliša je direktna posljedica našeg odnosa prema njemu, dakle da li ga njegujemo ili zanemarujemo. Okoliš kao skup raznovrsnih i međusobno isprepletenih ekosustava vrlo je osjetljiv. Uništavanje ili oštećivanje jednog od njegovog dijela može imati dugoročne posljedice nesagledivih razmjera.

kvaliteta života ⇔ stanje okoliša

Kako bi se današnje društvo moglo nastaviti razvijati na način kao i do sada nužno je posvetiti više pažnje okolišu i njegovu očuvanju. Koncept koji usklađuje razvitak ljudskog društva i zaštitu prirode naziva se koncept održivog razvoja. Održivi razvoj podrazumijeva održavanje dosadašnje brzine razvitka ostavljajući, čuvajući pri tome prirodne resurse kako bi se i buduće generacije mogle jednako tako razvijati.
Dakle u ovom kontekstu problemi okoliša odnosno zaštite okoliša moraju se rješavati uzimajući u obzir njihov odnos sa stanjem ekonomije i dobrobiti društva. U stvari okoliš, ekonomija (gospodarstvo) i društvo obuhvaćaju sve što nam je potrebno za dobar, zdrav i prosperitetan život. Održivi razvitak koncept koji integrira okoliš, društvo i gospodarstvo. Vrijedi i obrnuto tj. da gospodarstvo, a time i društvo egzistiraju u okolišu u širem smislu. Gospodarstvo egzistira u potpunosti unutar društva jer svi dijelovi gospodarstva zahtijevaju interakciju među ljudima. Dok je društvo širi pojam od samog gospodarstva.

Aktivnosti tehničkog i strateškog savjetovanja u okolišnom sektoru, kako za javne tako i za privatne tvrtke

Projektiranje sustava odvojenog sakupljanja otpada

Prostorno planiranje za upravljanje komunalnim otpadom

Podrška u administrativnom i pravnom upravljanju

Obuka o očuvanju okoliša

Razvoj komunikacijskih i marketinških kampanja

Analize, projektiranje i upravljanje tokovima oporavka, sustavima konzorcija i modela upravljanja po smjernicama Producer Responsability

Studije izvedivosti za postrojenja waste to energy & recycling

Poslovni planovi za projekte waste to energy

Analize tržišta i SWAT analize

Razvoj internacionalnih marketinških strategija

Nacionalne i internacionalne studije tržišta

Razvoji poslovnih planova (distributivna strategija, raspored pogona, izgradnja prodajne mreže)

Unaprijedimo Vaše poslovanje!